O nás

Něco málo z historie :

ÚSVIT – zařízení SPMP Havlíčkův Brod je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami již od roku 1996.

Vznikla z popudu rodičů dětí s mentálním postižením z havlíčkobrodského okresu. V roce 1993 jsme podepsali první podnájemní smlouvu s Městem Havlíčkův Brod na budovu v Nádražní ulici, č.p. 909 a mohli jsme zahájit práce na stavební dokumentaci rekonstrukce budovy, která od roku 1963 sloužila jako mateřská škola a jesle pro děti zaměstnanců bývalého státního podniku PLEAS. V průběhu dalších dvou let byla zpracována a se všemi nezbytnými náležitostmi dokončena stavební dokumentace a získáno stavební povolení. V říjnu 1995 byla stavba předána zhotoviteli a v únoru dalšího roku zkolaudována první část rekonstrukce. V prosinci 1995 bylo vypsáno výběrové řízení na budoucí zaměstnance v přímé péči a na správce objektu. V únoru 1996 byla okresní organizací SPMP jmenována Mgr. Dana Koudelková ředitelkou zařízení, v březnu byl přijat první zaměstnanec, v dubnu zaměstnanci v přímé péči a po dokončení a úpravách interiérů byl 9. dubna zahájen zkušební provoz s prvními 6 klienty.

Dne 21. května byl slavnostně zahájen provoz zařízení přestřižením pásky tehdejším místostarostou Ing. Arch. Jaroslavem Kruntorádem. V září 1996 jsme ve spolupráci s místní zvláštní školou otevřeli 2 třídy pomocné školy
a přijali prvních 11 školáků a speciální pedagogy. Obě třídy byly v zařízení do června 1999. Po prázdninách naši školáci začali navštěvovat zvláštní školu, v níž se v průběhu oněch dvou let uvolnily prostory.

V lednu 2007 vešel v účinnost nový zákon 108 Sb. O sociálních službách a v červenci téhož roku jsme zaregistrovali 2 služby: službu denního stacionáře a službu chráněného bydlení.
Od samého začátku poskytujeme praxe studentům středních pedagogických a sociálně právních škol, gymnázií a studentům vysokých škol. Mnozí z nich se rozhodli pro témata svých bakalářských a diplomových prací na základě svých zkušeností z praktikování v denním stacionáři. Mnozí z nich nás velmi rádi navštěvují dodnes.
Pozn. SPMP = Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

Současnost :

ÚSVIT- zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. je nástupnickou organizací občanského sdružení a následně pobočného spolku ÚSVIT-zařízení SPMP, které zahájilo svoji činnost v dubnu 1996. Nově zapsaný ústav vznikl na základě zakladatelské listiny, a byl 31.10.2016 zapsán u KS v Hradci Králové.

Od 1.1.2018 poskytujeme sociální služby denního stacionáře.

Poslání :

Posláním zařízení Úsvit je podpora lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb těchto osob. Působí na ně aktivně tak, aby nezůstávali v sociální izolaci.

Podpora spočívá především v oblasti prohlubování vzdělávání a výchovy, sociální a pracovní přípravy pro jejich přiměřené společenské a případně i pracovní uplatnění.