Sociální učení

  • procvičování paměti
  • mechanická paměť
  • práce s oblíbenou knihou, časopisem
  • slovní zásoba, vyjadřovací schopnosti
  • rozvoj vnímání informací všemi smysly
  • abstraktivní myšlení
  • prostorová orientace
  • posílení schopnosti rozhodování
  • jednoduché úkony na PC
  • práce s internetem
Označeno v Činnost