Služby

 

Denní stacionář

 

Okruh osob kterým je denní stacionář určen:

 

Cílovou skupinou jsou dospělí s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Jedná se o osoby:

  • s lehkým mentálním postižením
  • se středně těžkým mentálním postižením
  • s těžkým mentálním postižením
  • s přidruženým zdravotním, smyslovým i tělesným oslabením bez nutnosti upoutání na lůžko, či invalidní vozík
  • s mentálním postižením s poruchou sociální adaptace na širší společnost za předpokladu, že nebudou ohrožovat sebe, ostatní uživatele a zaměstnance denního stacionáře

Sociální službu neumíme poskytnout osobám:

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • s akutním infekčním onemocněním
  • s nestabilizovaným duševním onemocněním nebo závislostí na návykových látkách
  • ohrožujícím okolí či sebe sama
  • jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití

 

 

 

Označeno v Služby