Koučink managementu

Řídíte tým lidí a jste zodpovědný za dosažené výsledky?
Chcete si ujasnit své cíle a postupy v souvislosti s Vaší pozicí ve firmě?
Rozhodujete se o další motivaci svých spolupracovníků?
Hledáte možnosti jak zvýšit produktivitu a efektivitu?

Systém orientovaný na koučování vede k efektivnímu osobnostnímu a výkonnostnímu rozvoji, zvyšování sebedůvěry ve vlastní schopnosti a realizování akčním způsobem stanovené cíle v co nejkratším čase.

Co Vám koučování přináší:

 • ujasnění vizí
 • stanovení konkrétního dlouhodobého cíle  ve vztahu ke krátkodobým cílům
 • zklidnění a příležitost k hlubokému klidnému zamyšlení
 • pozitivní pohled na situaci z mnoha úhlů pohledu
 • nalezení nových jedinečných a inovativních možností řešení a postupů
 • motivaci k novým způsobům spolupráce a komunikace
 • individuální přístup
 • uvědomění si souvislostí, spojitostí, provázaností
 • ujasnění hodnot a přínosů
 • efektivní rekapitulaci postupu k cíli
 • konkrétní akční kroky

Pomocí koučovacích technik, principů, nástrojů a postupů je efektivita koučovacího procesu zaručena během každého sezení v závislosti na motivaci koučovaného.

Principy koučování umožňují:

 • důvěru v sebe, své schopnosti, dovednosti, vlastní jedinečnost a způsob dosažení cíle
 • uvědomění svého vlastního potenciálu pro trvalý a stále se zvyšující růst a postup k úspěchu, prosperitě, tvořivosti, kreativitě, radosti, profesionalitě
 • zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a uskutečněné akční kroky k naplnění cílů

Chcete si koučování vyzkoušet?
Využijte možnosti ukázkové hodiny.

Vaše časové možnosti jsou omezené?
Přizpůsobím se Vašim požadavkům a pokud chcete koučovat v sobotu večer nebo v neděli ráno i to je možné.

Dokoučuji Vás k trvalým úspěchům a inovativním postupům.

více na www.koucinkhb.cz

Užijte si cestu koučování a seberealizace.
Označeno v Činnost