Autoklimatizace

Servis autoklimatizace / bez ceny doplněného chladiva / 1x 496,- 600,-
Chladivo autoklimatizace R 134a 1 gram 1 ,65,- 2,-
Práce – autoklimatizace 1 hod. 500,-   605,-
Čištění / dezinfekce autoklimatizace ultrazvukem 1x 493,-  600,-
Odstraňování / neutralizace zápachu interiéru ultrazvukem 1x 496,-   600,-
Servis + Čištění autoklimatizace 1x 744,-  900,-

Označeno v Sortiment